Utö-kryssarna - 14 systrar från Åbo Båtvarf

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Forum Marinum -säätiö
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Forum Marinum
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 53


Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 03:22