ASS och "hovleverantören" Åbo Båtvarf

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Airisto segelsällskap i Åbo : Årsbok
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:10