Skeppsdagboken - ett källmaterial av stort kulturhistoriskt värde

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Suomen Sukututkimusseura
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Sukutieto
Volym: 24
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 30

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:22