Loggbok: Bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1936-2006

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 29
ISBN: 952-12-1803-7
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:55