Från plastbåt till barkskepp. Kim Montins tryckta skrifter 1976-2004

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 90
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 88

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:54