Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius
Redaktörer: Marie Rosenius
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Umeå universitet
Moderpublikationens namn: Det kyrkliga språket i teori och praxis
Seriens namn: Studia Theologica Practica Umensia
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 50
ISBN: 978-91-7601-805-7
ISSN: 2002-777X

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:26