Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv - finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 31
ISBN: 978-952-12-2392-1

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 06:00