Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv - finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Publication year: 2010
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 31
ISBN: 978-952-12-2392-1

Last updated on 2020-08-07 at 03:55