Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svensk kyrkotidning
Tidskriftsakronym: SKT
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 146
eISSN: 0346-2153

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:21