Prästutbildningen - legitimerade experter eller andliga ledare?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svensk kyrkotidning
Tidskriftsakronym: SKT
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 46
eISSN: 0346-2153

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 02:40