Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Studia liturgica
Tidskriftsakronym: SL
Volym: 45
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 28
eISSN: 0039-3207


Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 05:33