Ett och ett halvt sekel segling 1865-2015

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran-Fredrik Mustelin, Kasper Westerlund
Redaktörer: Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Förläggare: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015
Artikelns första sida, sidnummer: 377
Artikelns sista sida, sidnummer: 387
ISBN: 978-952-5045-71-0

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 02:09