Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Editors: Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Publisher: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
Publication year: 2015
Book title: Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015
ISBN: 978-952-5045-71-0

Last updated on 2020-02-07 at 03:36