Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Förläggare: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015
ISBN: 978-952-5045-71-0

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:05