Från rationalism till den uppochnedvända världen - Den finsk-svenska färjefarten i fokus

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Redaktörer: Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Färjefart : historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 33
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
ISBN: 978-952-12-2568-0
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:20