Från rationalism till den uppochnedvända världen - Den finsk-svenska färjefarten i fokus

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Westerlund
Editors: Kasper Westerlund
Publication year: 2012
Publisher: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Book title: Färjefart : historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige
Title of series: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Number in series: 33
Start page: 7
End page: 12
ISBN: 978-952-12-2568-0
ISSN: 1795-7478

Last updated on 2020-30-09 at 03:55