Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Sjöfarten i krig
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 23
ISBN: 978-952-12-3527-6
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:16