Sjöfarten i krig

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 35
ISBN: 978-952-12-3527-6
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 04:31