Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Förlagsort: Lanham
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Lexington books
ISBN: 978-1-4985-4220-3
eISBN: 978-1-4985-4221-0


Nyckelord

Jewish music, Jewish Studies, religious change

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:43