Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies: Forty Years of Academic Dialogue

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordisk judaistik
Tidskriftsakronym: NJ
Volym: 29
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
eISSN: 2343-4929


Nyckelord

Jewish Studies


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 06:05