Singing in Hebrew or Reading in English? An Ethnographic Analysis of Music and Change Among Progressive Jews in the UK

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Contemporary Jewry
Tidskriftsakronym: CoJe
Volym: 38
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 365
Artikelns sista sida, sidnummer: 386


Nyckelord

Jewish Studies, Religious studies


Dokument


Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 03:45