Individen, kriget och upplevelsen – dialog i frontbrev 1941–1944. En presentation av forskningsproblematik och material

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sonja Hagelstam
Publication year: 2003
Journal: Laboratorium för folk och kultur
Issue number: 2-3
Start page: 34
End page: 38

Last updated on 2020-19-09 at 05:36