Individen, kriget och upplevelsen – dialog i frontbrev 1941–1944. En presentation av forskningsproblematik och material

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Hagelstam
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Nummer: 2-3
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 38

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:23

Dela länk