Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Hagelstam
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 389
ISBN: 978-951-765-724-2
eISBN: 978-951-765-725-9

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:28