Hiljaisuuden myytit : Postisensuuri, vaikeneminen ja etulinjan kokemukset sota-ajan kirjeissä

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sonja Hagelstam, Ilari Taskinen
Editors: Marko Tikka, Ilari Taskinen, Seiija-Leena Nevala-Nurmi
Place: Tampere
Publication year: 2015
Publisher: Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura
Book title: Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina
Title of series: Tampereen historiallisen seuran julkaisuja
Number in series: 18
Start page: 44
End page: 59
ISBN: 978-951-98890-2-3
ISSN: 0358-0369

Last updated on 2020-05-08 at 03:02