Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper,

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Politiikka
Volym: 60
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 18

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:10