Tecken på tolkning – litteraturtolkning som förhandlingsprocess

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Höglund
Redaktörer: Eva Insulander, Staffan Selander
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Att bli lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 182
Artikelns sista sida, sidnummer: 189
ISBN: 978-91-47-12285-1


Abstrakt

I kapitlet riktas blicken mot elevers multimodala tolkningsarbete av en litterär text. I en tid där larmrapporterna om ungas bristande läsförmåga och minskade litteraturintresse duggar tätt, står litteraturundervisningen inför nya och omfattande utmaningar – men även nya möjligheter. Avsikten med kapitlet är att genom ett litteraturprojekt med elever i klass åtta lyfta fram hur deras tolkningsarbete kan synliggöras med utgångspunkt i föreställningen att litteraturtolkning är något de gör och aktivt förhandlar.


Nyckelord

litteraturdidaktik, litteraturpedagogik, multimodalitet

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:23