Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 138
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 452
Artikelns sista sida, sidnummer: 479


Abstrakt

(Summary: Nation and class struggle: Minority nationalism in the 20th-century socialist labour movement p. 478)


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:18