Dags att ompröva benämningen på vårt ämne

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Vuokko Kaartinen
Förläggare: FinRA ry
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kielikukko: jäsenlehti
Seriens namn: Kielikuikko iloksi ja opiksi
Nummer i serien: 3
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 31


Abstrakt

Få begrepp har lika starkt känslovärde som modersmålet. Modersmålet engagerar, om det då är ens dialekt, standardsvenska, finska eller något helt annat språk. I kolumnen diskuterar jag benämningen modersmål och litteratur både som ett läroämne och som ett vetenskapligt ämne. Jag argumenterar för att benämningen behöver omprövas och landar på förslaget svenska och litteratur med didaktisk inriktning.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:34