Dags att ompröva benämningen på vårt ämne

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ria Heilä-Ylikallio
Editors: Vuokko Kaartinen
Publisher: FinRA ry
Place: Turku
Publication year: 2018
Journal: Kielikukko: jäsenlehti
Title of series: Kielikuikko iloksi ja opiksi
Number in series: 3
Issue number: 3
Start page: 29
End page: 31


Abstract

Få begrepp har lika starkt känslovärde som modersmålet. Modersmålet engagerar, om det då är ens dialekt, standardsvenska, finska eller något helt annat språk. I kolumnen diskuterar jag benämningen modersmål och litteratur både som ett läroämne och som ett vetenskapligt ämne. Jag argumenterar för att benämningen behöver omprövas och landar på förslaget svenska och litteratur med didaktisk inriktning.


Documents


Last updated on 2020-21-02 at 04:37