Om kringgående av mervärdesskatt, krav på skatteflyktsregler och tillämpningen av anslutnings- och fördelningsprinciperna

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alfred Streng
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 285
Artikelns sista sida, sidnummer: 304

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:36