Om mervärdesbeskattning i den digitala ekonomin, särskilt ur vissa rättsprincipers synvinkel

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alfred Streng
Förläggare: Edilex
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Edilex sarja
Volym: 2018
Nummer: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
eISSN: 1797-6324


Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:46