Female sexual function and its associations with number of children, pregnancy, and relationship satisfaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Witting K, Santtila P, Alanko K, Harlaar N, Jern P, Johansson A, Von Der Pahlen B, Varjonen M, Algars M, Sandnabba NK
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Journal of Sex and Marital Therapy
Tidskriftsakronym: J Sex Marital Ther
Volym: 34
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 106
ISSN: 1521-0715


Abstrakt

Associations between number of children, pregnancy, and overall relationship satisfaction were explored in a population-based sample of 2081 women, aged 33-43 years. Multiparous women had less orgasm problems compared to nulliparous women. Nulliparous women had more pain problems and were sexually less satisfied compared to women with children, regardless of the number. Women pregnant with the first child had fewer pain problems compared to a matched nonpregnant control and were sexually more satisfied. Being more satisfied with the overall relationship was related to higher sexual satisfaction and less sexual function problems.

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 05:56