Discrepancies between sexual desire and sexual activity: gender differences and associations with relationship satisfaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P, Wager I, Witting K, Harlaar N, Jern P, Johansson A, Varjonen M, Sandnabba NK
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Journal of Sex and Marital Therapy
Tidskriftsakronym: J Sex Marital Ther
Volym: 34
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 44
ISSN: 0092-623X


Abstrakt

The nature of sexual satisfaction and its relationship with relationship satisfaction was examined in a population-based Finnish sample of men and women between 33 and 43 years. Both men and women wished to experience kissing and petting, sexual fantasies, oral sex, and vaginal intercourse more often. Sexual satisfaction, defined as no discrepancy between desired frequency and actual frequency of sexual behaviors, was associated with relationship satisfaction. In both sexes, sexual satisfaction with vaginal intercourse as well as kissing and petting was positively associated with relationship satisfaction, whereas higher desired and actual frequency of masturbation were negatively associated with relationship satisfaction.

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 03:02