Vääjäämättömiä muutoksia ja kehityssuuntia?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Suksi Markku
Förläggare: Paikallislehti Tejuka
Förlagsort: Teuva
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tejuka
Nummer: 40/2018
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1795-9764


Abstrakt

The column deals with negative population demographics in a little municipality in the countryside and how migration caused by climate change could impact on that trend in a positive manner.


Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 04:00