Sjuttiotalet i lyrisk repris. Recension av Anita Wikman, Därför/ Väntrum

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Vasabladet
Nummer: 16.9.2018


Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 01:13