Njutbara essäer om fransk kultur, och annat. Recension av Lena Kåreland, Förbjuden frukt. Litterärt, franskt och kvinnligt

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Vasabladet
Nummer: 10.3.2018


Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 02:41