Svensk blick på nordisk litteraturhistoria. Recension av Margareta Petersson & Rikard Schönström (red.), Nordens litteratur

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Kirjallisuudentutkijain seura
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
Tidskriftsakronym: Avain
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 157
eISSN: 2242-3796


Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:24