Characterization of multiple vitellogenins and their transcripts in the liver of sand goby (Pomatoschistus minutus)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Humble JL, Craft JA, de Cerio OD, Saaristo M, Lehtonen K, Lindstrom K, Cancio I
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE INC
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular and Integrative Physiology
Tidskriftsakronym: COMP BIOCHEM PHYS A
Volym: 157
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: S30
Artikelns sista sida, sidnummer: S30
Antal sidor: 1
ISSN: 1095-6433
eISSN: 1531-4332

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:43