Predicting offender criminal record on the basis of victim characteristics in homicide investigations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P, Runtti M, Mokros A, Canter D
Förläggare: AUSTRALIAN PSYCHOLOGICAL SOC
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Australian Journal of Psychology
Tidskriftsakronym: AUST J PSYCHOL
Volym: 53
Nummer: supplement 1
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
Antal sidor: 1
ISSN: 0004-9530

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:02