Preliminary evidence for genetic effects on sexual aggression

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P, Sandnabba NK
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 983
Artikelns sista sida, sidnummer: 983
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:11