FREE TESTOSTERONE LEVELS AND ANDROGEN-RELATED GENETIC POLYMORPHISMS MODERATE THE ASSOCIATION BETWEEN SOCIOSEXUAL ORIENTATION AND FEMALE SEXUAL DESIRE: A POPULATION-BASED STUDY

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunst A, Jern P, Westberg L, Ankarberg-Lindgren C, Eriksson E, Sandnabba K, Santtila P
Redaktörer: No editors
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Moderpublikationens namn: Not a book
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Nummer i serien: supplement 5
Volym: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 325
Artikelns sista sida, sidnummer: 325
Antal sidor: 1
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2019-18-09 vid 06:58