Konsten att avbilda arbete: Kvinnors sysselsättningar och vardag på Pehr Hilleströms genremålningar från 1770-talet till 1810-talet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ilmakunnas Johanna
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 103
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 45

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 08:29

Dela länk