Associations of single nucleotide polymorphisms in the oxytocin and vasopressin receptor genes with premature ejaculation

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jern P, Westberg L, Santtila P, Johansson A, Corander J, Eriksson E, Sandnabba NK
Redaktörer: No editors
Förläggare: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Moderpublikationens namn: Not a book
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Nummer i serien: suppl. s6
Volym: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 380
Artikelns sista sida, sidnummer: 380
Antal sidor: 1
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 03:22