Zeolite-bentonite hybrid catalysts for the pyrolysis of woody biomass

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aho A, Kumar N, Eranen K, Hupa M, Salmi T, Murzin DY
Förläggare: Elsevier B.V.
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Studies in Surface Science and Catalysis
Tidskriftsakronym: STUD SURF SCI CATAL
Volym: 174B
Artikelns första sida, sidnummer: 1069
Artikelns sista sida, sidnummer: 1074
Antal sidor: 6
ISSN: 0167-2991


Abstrakt

Hybrid catalysts consisting of a zeolite (ZSM-5 or Beta) and bentonite as a binder were prepared and characterized by XRD, pyridine FTIR and nitrogen adsorption. The hybrid catalysts exhibited similar properties as the combined starting materials. Catalytic pyrolysis over pure ZSM-5 and Beta as well as hybrid catalysts has been successfully carried out in a dual-fluidized bed reactor. De-oxygenation of the produced bio-oil over the different zeolitic materials was increased compared to non-catalytic pyrolysis over quartz sand.


Nyckelord

catalytic pyrolysis, de-oxygenation, fluidized bed reactor, pine wood

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 04:08