Vocabulary Acquisition in Aphasia: Learning, Maintenance, and Output Modality

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomiranta L, Gronroos A, Martin N, Laine M
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Procedia Social and Behavioral Sciences
Tidskriftsakronym: PROCD SOC BEHV
Volym: 61
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
Antal sidor: 2
ISSN: 1877-0428

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:13