Urban(e) visualization and Early Modern drama: Ben Jonson’s ‘Spectral Cities’

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anthony W. Johnson
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: NJES : Nordic Journal of English studies
Tidskriftsakronym: NJES
Volym: 17
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 73
eISSN: 1654-6970

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:07