Exploring Speech Segmentation Abilities in People with Chronic Aphasia

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peñaloza C, Heikius I, Järvinen S, Benetello A, Tuomiranta L, Martin N, Laine M, Rodriguez-Fomells A
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Procedia Social and Behavioral Sciences
Tidskriftsakronym: PROCD SOC BEHV
Volym: 94
Artikelns första sida, sidnummer: 112
Artikelns sista sida, sidnummer: 115
Antal sidor: 4
ISSN: 1877-0428

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:28