Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henna Rinne, Anu Kaskela
Förläggare: Geologian tutkimuskeskus
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 46


Nyckelord

BENTHIC ecology, environmental management, geology, marine geology


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:35