Preservation of Novel Word Learning Through Orthographic but not Auditory Input in Conduction Aphasia: A Replication of Tuomiranta, Rautakoski, Martin & Laine (2011)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: F. Kohen, C. Sola, L. Tuomiranta, M. Laine, N. Martin
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Procedia Social and Behavioral Sciences
Tidskriftsakronym: PROCD SOC BEHV
Volym: 61
Artikelns första sida, sidnummer: 110
Artikelns sista sida, sidnummer: 111
Antal sidor: 2
ISSN: 1877-0428

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:59